Φόβος, Φοβία και Άγχος Εκτύπωση

του Ευάγγελου Κουσιάδη

 

 

image photo : Elderly woman crying

 

Ο φόβος, παρόλο που θεωρείται ένα δυσάρεστο και έντονο συναίσθημα, λειτουργεί ως μηχανισμός επιβίωσης και προστασίας. Αν δεν υπήρχε το συναίσθημα του φόβου, ο άνθρωπος δε θα ήταν σε θέση να αντιληφθεί τους κινδύνους που τον απειλούν και θα ήταν ανίσχυρος να προστατεύσει τον εαυτό του και τη ζωή των άλλων. Όμως, ενώ ο φόβος είναι χρήσιμος με καθαρά επιβιωτική αξία, η φοβία –που στην ουσία είναι παράλογος φόβος- είναι μια δυσάρεστη (συναισθηματικά) και άκρως δυσλειτουργική (ως συμπεριφορική αντίδραση) κατάσταση, που παγιδεύει το άτομο, περιορίζοντας τη ζωή του και χωρίς πραγματικά να την προστατεύει, όπως γίνεται στην περίπτωση του φόβου (Marks, 1993). Οι Lader & Marks, (1971) κάνοντας λόγο για το «φάσμα του φόβου» αναφέρονται στις εξής κατηγοριοποιήσεις του φοβικού συναισθήματος:

α) το άγχος, που είναι η βίωση ενός δυσάρεστου συναισθήματος αγωνίας απέναντι σε έναν ασαφή και μη προσδιορίσιμο κίνδυνο ή απειλή, β) ο φόβος, που είναι η φυσιολογική αντίδραση του μηχανισμού επιβίωσης απέναντι σε έναν πραγματικό κίνδυνο ή απειλή, γ) ο τρόμος, που είναι η κορύφωση του φόβου και του φοβικού συναισθήματος δ) η δειλία- η άμεση και αυθόρμητη συμπεριφορική εκδήλωση του φόβου ενός ατόμου, ε) ο πανικός- που αποτελεί την κατακλυσμιακή, συναισθηματική κορύφωση ένος έντονου φόβου και στ) η φοβία , που εκδηλώνεται ως φοβικό άγχος μόνο απένατι σε κάποια συγκεκριμένη κατάσταση ή κάποιο συγκεκριμένο αντικείμενο.

 

Η κύρια λοιπόν διάκριση μεταξύ του φόβου και της φοβίας έγκειται στο ότι ο φόβος είναι μία φυσιολογική και αναμενόμενη αντίδραση απέναντι σε έναν πραγματικό κίνδυνο ή μία ορατή απειλή, ενώ η φοβία είναι μία υπερβολική αντίδραση φόβου, καθαρά υποκειμενική και εντελώς δυσανάλογη με το μέγεθος του πραγματικού κινδύνου ή της επικείμενης απειλής (Marshall, 1994). Με άλλα λόγια, στη φοβία δεν υπάρχει αντικειμενικός, πραγματικός κίνδυνος κατά της ζωής του ατόμου, απλώς το ίδιο το άτομο αντιδράει ακριβώς σα να απειλείται η ζωή του. Σε αυτή την περίπτωση, όπου παρεμβαίνει η υποκειμενική επεξεργασία και αξιολόγηση μιας κατάστασης ως απειλητικής, τα πυροδοτούμενα φοβικά συναισθήματα και οι σωματικές αντιδράσεις ξεφεύγουν από τη φυσιολογική λειτουργία του ψυχολογικού μηχανισμού που λέγεται άγχος, και με τη συνεπακόλουθη φοβική συμπεριφορά- χαρακτηριζόμενη από υπερβολικό άγχος- εκδηλώνονται πλέον ως φοβία ( Marks, 1969). Η φοβία λοιπόν, είναι το παθολογικό άγχος που εκδηλώνεται αποκλειστικά σε συνάρτηση με συγκεκριμένες περιστάσεις ή αντικείμενα, ή όπως την ορίζει το Διαγνωστικό Εγχειρίδιο του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας ( ICD-10, 1996 σς. 26) « ο αδικαιολόγητος και έντονος φόβος για συγκεκριμένους χώρους ή καταστάσεις », όπου οι ασθενείς συχνά αποφεύγουν εξολοκλήρου, με αποτέλεσμα να αισθάνονται ανίκανοι είτε να βγούν από το σπίτι είτε να μείνουν μόνοι, εξαιτίας του παθολογικού τους φόβου.

Η φοβία μπορεί να πάρει διάφορες μορφές: για παράδειγμα, μπορεί να αφορά κάποια συγκεκριμένα είδη ζώων (φοβία για τα σκυλιά), ή κάποια είδη εντόμων (φοβία για τις αράχνες), να αφορά τα ταξίδια με τα αεροπλάνα ή με άλλα ταξιδιωτικά μέσα, να αφορά τους κλειστούς χώρους (πχ.κλειστοφοβία για τα ασανσέρ), τους ανοιχτούς, πολυπληθείς χώρους (αγοραφοβία), τα μεγάλα ύψη (υψοφοβία) τις ασθένειες, τα μικρόβια, το αίμα, το σκοτάδι ή τις κοινωνικές περιστάσεις (Marks, 1969/1993). Στην τελευταία περίπτωση μιλάμε για κοινωνικό άγχος ή κοινωνική φοβία και χαρακτηρίζεται έτσι, γιατί το αντικείμενου του φόβου επικεντρώνεται αποκλειστικά στους άλλους ανθρώπους και τις κοινωνικές περιστάσεις (Andre & Legeron, 2007 Hope, Heimberg, Juster & Turk, 2000).

 

To άγχος από την άλλη, δεν είναι τόσο προσδιορίσιμο όπως στις φοβίες, είναι πιο αόριστο και γενικευμένο και αφορά  το κατά πόσο ένα άτομο νιώθει ικανό να ανταπεξέλθει απέναντι στις φανταστικές ή πραγματικές απαιτήσεις των εκάστοτε εξωτερικών καταστάσεων (επαγγελματικών, οικογενειακών, κοινωνικών κλπ.). Στο άγχος δηλαδή, το άτομο υπερεκτιμά τη δυναμική των εξωτερικων περιστάσεων-συνθηκών και υποτιμά τη δική του ικανότητα "να τα βγάλει πέρα" με αυτές τις "αγχωτικές" καταστάσεις. Όσο μεγαλύτερη είναι η υποτίμηση των δυνατοτήτων του, τόσο μεγαλύτερη είναι η υπερεκτίμηση των απαιτήσεων του περιβάλλοντος, και κατα συνέπεια τόσο πιο παθολογικό γίνεται το άγχος.

 

Στην περίπτωση των φοβιών αλλά και του άγχους, έχει πολύ μεγάλη αξία να αντιληφθούμε ότι δεν είναι τα φοβικά -εξωτερικά αντικείμενα αυτά καθεαυτά που μας προκαλούν φόβο και άγχος, όσο ο τρόπος που εμείς τα αντιμετωπίζουμε, σκεπτόμενοι πάνω σε αυτά και αντιδρώντας ανάλογα. Για παράδειγμα, αν εγώ πρόκειται να κάνω ένα ταξίδι με το αεροπλάνο, και σκέπτομαι όλη την ώρα ότι το αεροπλάνο που θα ταξιδέψω μπορεί να πάθει κάποια βλάβη και να πέσει, αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα να αγχωθώ ακόμα περισσότερο.

Όμως, στην πραγματικότητα, δεν είναι το αεροπλάνο που προκαλεί το άγχος μου, αλλά η αγχωτική σκέψη που εγώ κάνω περί πιθανής βλάβης του αεροπλάνου,η οποία ενισχύεται και από  τη συνεπακόλουθη σκέψη της αναπόφευκτης πτώσης του. Aκόμα και στην περίπτωση, όπου το άτομο έχει βιώσει μια επώδυνη -τραυματική εμπειρία (πχ. μια σωματική επίθεση από άνθρωπο ή από ένα ζώο)  αυτή η εμπειρία μετατρέπεται σε φοβία, όχι μόνο με τη σύνδεση ανάμεσα στο γεγονός, το συναίσθημα και την αντίδραση, αλλά παγιώνεται και ενισχύεται ως φοβία κυρίως με  τη βοήθεια της σκέψης - η οποία και σε αυτή την περίπτωση έχει πρωταγωνιστικό ρόλο - αφού το άτομο σκέφτεται έντονα τόσο την πρωταρχική εμπειρία, όσο και την πιθανότητα να του ξανασυμβεί αυτό που ήδη έπαθε μία φορά και μάλιστα σκέφτεται πως η επόμενη φορά θα είναι πιο οδυνηρή από την πρώτη.

 

Η καταλυτική επίδραση της σκέψης που διαμεσολαβεί ανάμεσα σε ένα φοβικό ερέθισμα και το αντίστοιχο φοβικό συναίσθημα είναι αυτή που θα επηρεάσει κατ' ανάλογο  τρόπο και τη συμπεριφορά.  Η σκέψη μας έχει τη δύναμη είτε να μας κάνει να φοβηθούμε περισσότερο είτε να μειώσει τους φόβους μας ή καλύτερα τις φοβίες μας. Τέτοια ακριβώς είναι η δύναμη της σκέψης. Το σώμα και ο οργανισμός μας δεν "τρελαίνονται" έτσι ξαφνικά και αρχίζουν να άγχονται. Απλώς διάφορες αγχωτικές-φοβικές σκέψεις που μπορεί να παίρνουν είτε τη μορφή κατηγορηματικών δηλώσεων "δε γλυτώνεις!τώρα χάθηκες", "θα τα κάνεις θάλασσα, δεν θα τα καταφέρεις", είτε τη μορφή εικόνων (εικόνες αγωνίας, αποτυχίας, πανικού), γίνονται τόσο ζωντανές και επίμονες, που τελικά μας κυριεύουν σε τέτοιο βαθμό, που αυτή η κυριαρχία τους στο μυαλό μας και το σώμα μας να γίνεται άγχος και πανικός.

Το μυστικό λοιπόν είναι αντί να αφήσουμε αυτές τις σκέψεις να κυριαρχήσουν πάνω μας, να κυριαρχήσουμε εμείς σε αυτές. Για να το καταφέρουμε όμως αυτό, θα πρέπει πρώτα να μάθουμε να παρακολουθούμε τις σκέψεις εκείνες που νιώθουμε ότι μας προκαλούν το περισσότερο άγχος. Αν δεν καταφέρουμε να εντοπίσουμε τις αγχωτικές μας σκέψεις, και τις ειδικές εκείνες συνθήκες (τις εξωτερικές καταστάσεις του περιβάλλοντος) που τις πυροδοτούν, δε θα καταφέρουμε και να τις ελέγξουμε. Για το σκόπο αυτό μπορούμε να κρατάμε κάποια Ημερολόγια, όπου θα σημειώνουμε τις πιο αγχωτικές σκέψεις που κάναμε κατά τη διάρκεια της κάθε μέρας, σημειώνοντας επίσης σε ποιές εξωτερικές καταστάσεις εμφανίσθηκαν πιο έντονα και για περισσότερη ώρα. Με τη συστηματική παρακολούθηση και καταγραφή των σκέψεων μας, θα μπορέσουμε να αντιληφθούμε την αγχωτική επίδραση που μας ασκούν και σταδιακά να αρχίσουμε να τις τροποποιούμε σε σκέψεις λιγότερο αγχωτικές και καταστροφικές. Αυτό δεν είναι τόσο απλό, όσο μπορεί να φαίνεται. Η παρακολούθηση και ο ελεγχος της σκέψης είναι μια διαδικασία που απαιτεί συνεχή προσπάθεια και αφιέρωση χρόνου.

 

Επιπλέον, είναι πολύ σημαντικό να μάθουμε να εκτιθέμεθα  σε ότι μας φοβίζει ή μας αγχώνει, με την πίστη ότι θα τα καταφέρουμε, όσο δύσκολο κι αν φαίνεται. Αν αντίθετα, αποφεύγουμε να έρθουμε σε επαφή με τις καταστάσεις του άγχους μας και του φόβου μας και "κρυβόμαστε", τότε το μόνο που κάνουμε είναι να δυναμώνουμε το φόβο μας κι αυτό μας τυραννάει ακόμα πιο πολύ. Να θυμάστε ότι η αποφυγή μιας φοβίας κοστίζει πολύ περισσότερο από την έκθεση απέναντί της.   ΜΗΝ ΚΡΥΒΕΣΤΕ ΛΟΙΠΟΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΦΟΒΟΥΣ ΣΑΣ!      image photo : Fear

 

Τέλος, μη ξεχνάτε ποτέ, ότι το άγχος, σε οποιαδήποτε μορφή του, είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με την Αυτοεκτίμηση ενός ατόμου. Όσο μεγαλύτερη Αυτοεκτίμηση έχει ένας άνθρωπος, τόσο λιγότερο άγχος θα βιώνει. Ο άνθρωπος με ισχυρή Αυτοεκτίμηση ακόμα κι αν αισθανθεί άγχος, είναι σίγουρο ότι θα καταφέρει να το ελέγξει και μάλιστα σε σύντομο χρονικό διάστημα.

ΔΥΟ ΒΙΒΛΙΑ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΒΟΗΘΗΣΟΥΝ ΠΑΝΩ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΘΕΜΑ:

1. ΝΙΚΗΣΤΕ ΤΙΣ ΦΟΒΙΕΣ -του Ψυχίατρου Isaac Marks

εκδόσεις: ΜΕΔΟΥΣΑ

2. ΜΗ ΦΟΒΑΣΑΙ ΤΙΠΟΤΑ - του Ψυχολόγου Paul Hauck,

εκδόσεις ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗ